Momsindberetning

Hvis du er virksomhedsejer, skal du indberette moms til skattevæsenet med faste mellemrum.

Alt afhængig af virksomhedens størrelse kan der sagtens være en del at holde styr på – også selvom indberetningen i sig selv er nemt. Derfor kan der være behov for at hyre en freelancer til at hjælpe med momsindberetningen, og her er jeg klar til at assistere.

Fejl i forbindelse med moms kan nemlig give problemer.

Eksempelvis er der gebyr, hvis du indberetter for sent. Det er noget, som helst skal undgås. Og i stedet for at bryde hovedet med regnskab, når du i stedet kan fokusere på at skabe succes med din virksomhed, er det ret oplagt at outsource arbejdet.

Kort om moms

Du ved med garanti allerede alt om emnet, men for god ordens skyld er det fint at redegøre for moms, inden den specifikke service omtales nærmere.

Som virksomhed skal man opkræve moms for sine salg, og man kan omvendt få fradrag på købsmomsen for virksomhedens udgifter. Samlet resulterer det i en momsopgørelse, som skal indberettes til SKAT på en bestemt dag. Nogle virksomheder betaler moms mere hyppigt end andre – det afhænger af omsætning, type, alder og størrelse på firmaet. Omsætningen er dog den klart vigtigste faktor.

Enkelte firmaer er undtagede fra at betale moms, men for størstedelen af danske virksomheder er moms en fast del af driften.

Styr på momsregnskabet

AH Bogføring kan hjælpe dig med dit momsregnskab og dermed også dine endelige indberetninger. Ved at holde styr på indtægter og udgifter via virksomhedens bilag, kan vi hurtigt komme frem til det beløb, der skal betales i moms. Eller i andre tilfælde: Det beløb, som du har til gode i moms.

Jeg hjælper dig med at finde frem til, hvad der skal betales, og ikke mindst hvad der skal fratrækkes. Det kan nemlig godt blive lidt kompliceret, når der er flere ting at tage højde for af gangen. Mange virksomheder har jo tonsvis af salg og indkøb. Og i Danmark er det simpelthen bare sådan, at kravene til virksomheders bogføring er store. Der skal være styr på tingene, og her er det smart at have et samarbejde med en erfaren bogholder.